Začetek veljavnosti nove KP pap.dej.

S 1. 1. 2014 je začela veljati nova Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost…

 

 

 

 

 

 

Dne 27. 12. 2013 je bila v Uradnem listu RS objavljena nova Kolektivna pogodba za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki je začela veljati s 1. 1. 2014.

Besedilo nove kolektivne pogodbe najdete na povezavi:

http://www.uradni-list.si/1/content?id=115699