IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z DOGAJANJEM V LUKI KOPER

KSS PERGAM je izrazila podporo in solidarnost z delavci Luke Koper ob aktualnih aktivnosti, povezanih s strategijo razvoja Luke Koper Izjava za javnost glede dogajanj v Luki Koper

Luka Koper ter železniška in cestna infrastruktura predstavljajo nepogrešljivi člen za delovanje našega
gospodarstva. Nesprejemljivo je, da še vedno ni jasnih, transparentnih in prepričljivih rešitev, ki bi
učinkovito zagotavljale infrastrukturno podporo Luki Koper, tako kar se tiče gradnje drugega tira, kot
tudi glede samega razvoja Luke Koper. Netransparentno kadrovanje, ki v primeru Luke Koper žal še
zdaleč ni prvi in edini takšen primer v Sloveniji v zadnjem obdobju ter manipulacija s podatki o
kazalcih uspešnosti poslovanja Luke Koper dajejo vtis, da je strategija upravljanja z državnim
premoženjem na papirju eno, v praksi pa nekaj povsem drugega, slednje v škodo Luke Koper in
slovenskemu gospodarstvu.

V KSS PERGAM izražamo podporo in solidarnost z delavci Luke Koper. Izražamo izrecno podporo
sindikalnim akcijam in pozivamo k spoštovanju stališč, ki jih delavci izražajo pri izvrševanju svoje
pravice do sodelovanja delavcev pri upravljanju, še zlasti ko gre za pomembne upravljavske in
nadzorstvene odločitve, ki utegnejo imeti daljnosežne posledice za celotno Slovenijo. Hkrati se nam
zdi povsem deplasirano problematiziranje domnevno previsokih stroškov dela v Luki Koper ob
dejstvu, da Luka Koper uspešno posluje. Primer Luke Koper kar kliče po reviziji upravljanja z državnim
premoženjem, v ospredju katerega bi morala biti skrb za razvoj podjetij v državni lasti in
zagotavljanjem pogojev za uspešno poslovanje in delovna mesta. Država bi morala imeti ne le
interes, temveč tudi dolžnost, da pri upravljanju z državnim premoženjem upošteva ne le ozko
ekonomske interese, temveč tudi širše učinke delovanja podjetij v državni lasti, kar še zlasti velja za
podjetje, kot je Luka Koper s številnimi multiplikativnimi učinki za celotno slovensko gospodarstvo.

V KSS PERGAM tudi opozarjamo na nujnost upoštevanja ljudske volje in socialnega dialoga.
Pozdravljamo enotnost, ki so jo dosegli zaposleni v podjetju, skupaj z nadzornim svetom Luke Koper
ter z aktivacijo civilne družbe in sindikatov, na obali in širše. Vaša dosedanja prizadevanja in akcije,
tudi protestni shod, ki se ga bo v podporo zaposlenim v Luki Koper udeležilo tudi vodstvo KSS
PERGAM, dajejo jasno sporočilo, da oblastniki in odločevalci v Sloveniji nimajo pravice ignorirati volje
ljudstva, da državljani ne sprejemamo arbitrarnih in netransparentnih odločitev in da se bomo
morebitnim tovrstnim odločitvam tudi uprli.

 

Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM

V Ljubljani, 27. 6. 2016