ZSSS in KSS Pergam podpirata zakonsko novelo, ki prinaša vzpostavitev pogojev za ugotavljanje in potrjevanje obstoja poklicnih bolezni

V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije in Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM pozdravljamo in močno podpiramo predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki so ga v zakonodajni postopek vložile stranke opozicije in nepovezani poslanci, katerega namen je vzpostavitev pogojev za ugotavljanje in potrjevanje obstoja poklicnih bolezni pri delavcih.

Kljub temu, da smo prepričani, da bi bilo ugotavljanje poklicnih bolezni ob politični volji za izdajo ustreznih podzakonskih aktov mogoče že ob obstoječem zakonskem okvirju, se s predlogom zakona bolj določno opredeljuje sam pojem poklicne bolezni ter predvsem postopek ugotavljanja poklicne bolezni vključno s pristojnostmi in odgovornostmi posameznih deležnikov v tem postopku.

S sprejemom predlaganega zakona bi bil narejen korak naprej proti koncu več kot 20 letnega obdobja, v katerem se v Sloveniji obstoj poklicnih bolezni, z izjemo azbestoze, dejansko praktično ne ugotavlja in posledično ne evidentira. Za številne delavce bi ustrezna pripoznava obstoja poklicne bolezni predstavljala povsem drugačen, ugodnejši položaj in pravice iz zdravstvenega ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Ugotavljanje poklicnih bolezni je nujno tudi za sprejemanje ukrepov za njihovo preprečevanje in odpravo njihovih posledic.

V ZSSS in v KSS PERGAM glede na vsebino novele zakona, ki je po našem prepričanju nujna, pričakujemo široko podporo med poslanci vseh parlamentarnih strank, v nadaljevanju pa tudi hiter sprejem ustreznih podzakonskih aktov, ki so potrebni za to, da bi postopek ugotavljanja poklicnih bolezni stekel.

Lidija Jerkič, l.r.
Predsednica ZSSS

Jakob Počivavšek, l.r.
Predsednik KSS PERGAM