Izjava za javnost: PKP7 – “prisilno upokojevanje”

Objavljamo skupno izjavo reprezentativnih sindikalnih central, članic Ekonomsko-socialnega sveta, ki je bila danes poslana medijem:

IZJAVA ZA JAVNOST

Poslanci DZ RS so včeraj s sprejemom določb o upokojevanju starejših delavcev posegli v Zakon o delovnih razmerjih s PKP7. To, da so vanj posegli brez socialnega dialoga in brez razprave s socialnimi partnerji v okviru ekonomsko socialnega sveta je zgolj še eno od vrste istovrstnih ravnanj v zadnjem času. Gre za očitno zlorabo interventne zakonodaje in nujnega zakonodajnega postopka, vključno s prepovedjo referenduma, za trajne posege v sistemsko zakonodajo na neustaven in popolnoma nestrokoven način (predlog je Zakonodajno pravna služba Državnega zbora dobesedno raztrgala na več straneh), ki utegne drastično povečati število upokojencev v zelo kratkem časovnem obdobju in pokojninski blagajni naložiti do 245 milijonov dodatnih stroškov. Na nesprejemljive posledice takšne spremembe delovno pravne zakonodaje sta opozorila tudi Fiskalni svet in Zdravniška zbornica. Izglasovan predlog pomeni vračanje Slovenije med države z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti med starejšimi delavci. Sprememba seveda ne bo pripomogla k večji zaposljivosti mlajših oseb. Povečala pa se bo izčrpanost obstoječih delavcev, ki jim bodo delodajalci naložili še dela in naloge tistih delavcev, ki jih bodo »prisilno upokojili«.

Posebej nerazumna je podpora delodajalskih organizacij takšni rešitvi, saj so najbrž že srednjeročno s tem podprli dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je danes ena izmed najnižjih v Evropi in s katerim bo dodatne stroške pokojninske blagajne potrebno pokriti. Edina alternativa temu je namreč bodisi zniževanje pravic iz pokojninskega zavarovanja bodisi drastično zaostrovanje pogojev za upokojitev. Ob takšnem načinu sprejemanja zakonodaje je popolnoma jasno, da se bomo v sindikatih zadnjima dvema možnostma z vsemi sredstvi uprli, tako da je edina rešitev dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Morebitne negativne posledice pa naj delodajalci pripišejo svojim združenjem.

Predlagatelj rešitve je med ostalim stranka NSi iz katere prihaja aktualni minister za delo. Res nas zanima, kako bo pojasnil svoje zavzemanje za socialni dialog po tem, kar se je zgodilo. Naj še enkrat poudarimo, da možnost, ki je zadnji trenutek bila izglasovana v PKP7 nikoli ni bila predmet pogajanj med socialnimi partnerji. Vseeno je, ali gre za zahrbtnost, za pomanjkanje poguma, ali pa za enostavno ignoranco – dejstvo je, da ni z ničemer preprečil da se ne bi zgodil ta nedopusten poseg v Zakon in pravice starejših. Nasprotno, tak predlog je na seji Vlade celo podprl, stranka pa se je podpisala pod amandma. S tem je tudi porušil vse temelje socialnega dialoga na ravni države, ki je bil pomemben element stabilnosti in socialnega miru. Vsak minister za delo, ki bi dal kaj nase, bi ob takšnem ravnanju, ki pomeni tudi popolno izgubo njegove kredibilnosti, moral nemudoma odstopiti, mi pa bomo razmislili o nadaljnjem sodelovanju v socialnem dialogu v okviru ESS.

Takšna ravnanja terjajo odziv, zato napovedujemo skorajšnje odločanje o vložitvi presoje skladnosti sprejetega 28. člena PKP7 z Ustavo RS in sprožitvi postopka pred Mednarodno organizacijo dela zaradi kršitve Konvencije MOD št. 158 o prenehanju delovnega razmerja.

O sprejeti rešitvi, ki gre proti priporočilom Evropske komisije Sloveniji bomo obvestili tudi evropske institucije. Pozvali bomo zagovornika enakih možnosti, da se do navedenih »rešitev » opredeli. Proučili bomo tudi možnost presoje ustavnosti sprejetega sklepa o prepovedi referenduma, ki preprečuje, da bi se bilo mogoče upreti sistemski in dolgoročni spremembi zakona, ki nima nobene povezave z epidemijo.

Kljub temu, da smo v neskladnost z Ustavo in drugimi omenjenimi akti prepričani, pa bodo do odločitve Ustavnega sodišča negativne posledice sprejete rešitve za številne nepopravljive in na večih področjih daljnosežne. Iz tega razloga tudi objavljamo rezultat glasovanja o predmetnem predlogu in imena, ki s podporo temu predlogu, vzdržanostjo ali neudeležbo na seji, nosijo tudi odgovornost za negativne posledice, ki iz tega izvirajo.

 

Več – v pripetem dokumentu.