Dravska tiskarna v stečaju

KSS PERGAM je v izjavi za medije obvestila javnost o svojih pričakovanjih v zvezi s stečajem podjetja Dravska tiskarna d.o.o.

 

 

 

Dravska tiskarna d.o.o. končala v stečaju

 

 

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI S STEčAJEM DRAVSKE TISKARNE d.o.o.

 

Stečaj Dravske tiskarne d.o.o. je še ena neverjetna zgodba o podjetju, ki ima naročila in trg, a je kljub temu končalo v stečaju. Za podjetjem bodo ostali le brezposelni delavci ter nepoplačane terjatve. Podjetje po naših informacijah praktično nima nikakršnega premoženja, kar zagotovo lahko pomeni, da gre še za eno tipično slamnato podjetje, na problematiko katerih je KSS PERGAM že večkrat javno opozarjala.

Nedopustno je, da so še vedno primeri, ko delodajalec zaposlenim skoraj leto dni ne plačuje prispevkov, ko po več mesecev ostajajo brez plač in po več let brez izplačanega regresa za letni dopust. Niti DURS, ki bi moral ravnati po uradni dolžnosti, niti Inšpektorat za delo, ki je bil o kršitvah obveščen, pa ne storita ničesar, da bi kršitve preprečila.

Dejstvo je, da lastnik in direktor podjetja Dravske tiskarne d.o.o. in njegovi bližnji v takšnih in drugačnih vlogah nastopajo v vrsti podjetij po Republiki Sloveniji. Obstaja realna možnost, da bodo v katerih izmed njih tudi nadaljevali z dejavnostjo Dravske tiskarne d.o.o.. Zato od stečajnega upravitelja pričakujemo, da bo natančno pregledal poslovne povezave med temi podjetji in v zvezi s temi povezavami od lastnika zahteval ustrezna pojasnila. V primeru kakršnih koli morebitnih ugotovljenih nepravilnostih, ki bi kazala na to, da so te povezave povzročile stečaj Dravske tiskarne d.o.o. in prikrajšanje temeljnih pravic delavcev, pričakujemo, da bo nemudoma sprožil ustrezne postopke pred pristojnimi institucijami.

 

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM

 

Ljubljana, 15. marec 2012