Pričakovanja reprezentativnih sindikalnih central pred začetkom pogajanj za PKP 8

  • Reprezentativne sindikalne centrale smo danes medijem posredovale skupno izjavo za javnost, v kateri so povzeta pričakovanja sindikalnih central pred jutrišnjim začetkom pogajanj za PKP 8:   PKP 8_izjava za javnost_sindikalne centrale.pdf 
  • Prav tako smo reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta RS, na Vlado RS in MDDSZ naslovile skupni dopis v zadevi predlogi amandmajev PKP 8:   Predlogi amandmajev PKP8_sindikalne centrale.pdf 

IZJAVA ZA JAVNOST 

22. januar 2021

PRIČAKOVANJA REPREZENTATIVNIH SINDIKALNIH CENTRAL PRED  JUTRIŠNJIM ZAČETKOM POGAJANJ ZA PKP 8 

Vseh sedem reprezentativnih sindikalnih central v Republiki Sloveniji, članic Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), skupaj ugotavlja, da socialni dialog, ki poteka med socialnimi partnerji pri usklajevanju interventne zakonodaje, ni primeren. Izkušnje glede pogajanj o vseh dosedanjih protikoronskih paketih (PKP) nam kažejo, da se vikend-pogajanj z vladne strani večinoma udeležujejo ekipe, ki jih vodijo državni sekretarji brez resnih mandatov za pogajanja. Zakoni so vloženi v parlamentarno proceduro z vsebinami, ki niso bile predmet pogajanj s socialnimi partnerji. Naknadno vladne stranke vlagajo amandmaje, ki so v popolnem nasprotju z dogovori v okviru ESS.

Na podlagi zgoraj opisanih izkušenj reprezentativne sindikalne centrale, članice ESS, po prejemu osnutka interventnega zakona PKP 8 v zvezi z obravnavo njegove vsebine  izražamo naslednja pričakovanja:

  • Da bodo za jutri dopoldan napovedana pogajanja, za razliko od poteka pogajanj o PKP 7, potekala v skladu s sprejetim Poslovnikom o načinu sprejemanja interventne zakonodaje na ESS, ter da bodo določila  omenjenega poslovnika spoštovana v celoti. Pričakujemo  vsebinska pogajanja z možnostjo vplivanja na predlagane in kasneje sprejete rešitve, vključno z možnostjo predlaganja in vključitve sindikalnih predlogov v PKP 8 in ne le izmenjavo mnenj o posameznih členih PKP 8.
  • Da bodo na pogajanjih stalno prisotni pristojni ministri, predvsem pa pričakujemo prisotnost ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je nosilno ministrstvo za pripravo PKP 8. Ena od osnovnih nalog ministra za delo je skrb za kakovosten in učinkovit socialni dialog. Vsi dosedanji ministri in ministrice za delo so vedno sodelovali pri pogajanjih s socialnimi partnerji, zlasti, ko so se obravnavala področja, ki sodijo  v domeno ministrstva za delo.

Med predlogi, ki jih reprezentativne sindikalne centrale dodatno uvrščamo na dnevni red pogajanj za PKP 8, naj omenimo najbolj pomembne:

  • določitev 100 % nadomestila za čas bolniškega staleža za vse, ki se okužijo s SARS-COV2 ali zbolijo zaradi Covid-19;
  • črtanje in 22. člena PKP 7;
  • popravek določbe 85. člena PKP 7, ki se nanaša na dodatek v višini 200 EUR za delavce v zasebnem sektorju na način, da se iz določitve pogojev za pridobitev te pravice izloči plačilo na podlagi delovne uspešnosti in izenači delavce v zasebnem in javnem sektorju
  • določitev, da bo država vplačala izpad vplačil prispevkov v zdravstveno in pokojninsko blagajno zaradi novega ukrepa subvencioniranja delodajalcev pri dvigu minimalne plače.

Glede – po mnenju vlade ključnih ukrepov, ki so navedeni v PKP 8  (podaljšanje subvencioniranega čakanja na delo in minimalne plače), ugotavljamo, da ni zadostnih podatkov, da bi lahko ocenili njihove učinke, niti za posameznike niti na javne blagajne, in pričakujemo, da bodo v pogajanjih natančno pojasnjeni, obrazloženi in podkrepljeni z ustreznimi analizami in izračuni, v vsakem primeru pa zahtevamo, da se vežejo na obvezo delodajalcev, da ohranjajo delovna mesta, ne samo v času prejemanja subvencij in drugih oblik državne pomoči, temveč tudi določeno časovno obdobje po prenehanju prejemanja le-teh.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič, l.r.

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, predsednik Jakob Počivavšek, l.r.

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj, l.r.

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen, l.r.

KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak, l.r.

Slovenska zveza sindikatov Alternativa, predsednik Zdenko Lorber, l.r.

Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost, predsednik Albert Pavlič, l.r.