Glasujmo proti nepravični pokojninski reformi

Glasujmo proti zakonu o nepravični pokojninski reformi…

 

 

 

 

 

 

 

GREMO NA REFERENDUM 5. JUNIJA 2011 

 

G L A S U J M O   P R O T I

 

ZAKONU O NEPRAVIčNI POKOJNINSKI REFORMI

 

B O D I M O

 

–     PROTI TEMU, DA BI ZA POLNO POKOJNINO MORALI DELAVCI DELATI DO 65. LETA

–     PROTI TEMU, DA BI MORALI DELAVCI NA TE??KIH DELIH DELATI 43 LET

–     PROTI TEMU, DA BI MORALE DELAVKE NA TE??KIH DELIH DELATI 41 LET

–     PROTI ZNI??ANJU POKOJNIN OB PREDčASNI UPOKOJITVI

 

Z a o k r o ž i m o   NE  !!!