Predlog amandmajev KSS PERGAM k predlogu PKP7

Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta, smo dne 23.12.2020 v Državni zbor posredovale predlog amandmajev k predlogu Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (PKP7), ki jih tudi v KSS PERGAM v celoti podpiramo in menimo, da so nujni za odpravo nekaterih ključnih pomanjkljivosti in nesprejemljivih rešitev v predmetnem zakonu.

Poleg omenjenih amandmajev pa smo v KSS PERGAM oblikovali še nekatere amandmaje, za katere prav tako menimo, da bi jih bilo potrebno sprejeti, predvsem zato, da se besedilo izboljša in odpravi potencialna neenakost med delavci, do katere bi v primeru nespremenjenih predlaganih členov prišlo in zaradi česar bi bili nekateri delavci postavljeni v manj ugoden položaj.

Dodatne amandmaje smo prav tako posredovali v Državni zbor in na ključna ministrstva ter kabinet predsednika vlade, z namenom, da jih prevzamejo in predlagajo kot svoje amandmaje v zakonodajnem postopku, kjer upamo, da nam bo omogočeno sodelovanje na matičnem odboru za finance, ko bo obravnaval predmetni zakon.

DOKUMENTA: