Skupna zahteva sindikatov in organizacij za neposredno zaposlitev vseh »zunanjih« delavk in delavcev v javnem sektorju

V priponki najdete skupno zahtevo sindikatov in organizacij za neposredno zaposlitev vseh »zunanjih« čistilk in čistilcev, varnostnikov, kuharskega osebja ter drugih delavk in delavcev v dejavnostih javnega sektorja.

Skupni zahtevi so se pridružili:

• Delavska svetovalnica
• Center za družbeno raziskovanje (CEDRA)
• Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS)
• Sindikat državnih organov Slovenije (SDOS)
• Sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa)
• Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Vir)
• Sindikat zdravstva in socialnega skrbstva Slovenije (SZSSS)
• Sindikat poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS)
• Konfederacija sindikatov Slovenije (PERGAM)
• Sindikat vzgoje, izobraževanje, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ)
• Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS)
• Visokošolski sindikat Slovenije (VSS)
• Sindikat Kliničnega centra Ljubljana
• Sindikat vojske obrambe in zaščite (SVOZ)
• Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)