IZJAVA ZA JAVNOST – Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov…

V Uradnem listu št. 104/2021 z dne 1.7.2021 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.  Reprezentativne sindikalne centrale, članice Ekonomsko-socialnega sveta, smo se že odzvale z izjavo za javnost – Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. 

Sprememba Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja

V sindikatih si že več let prizadevamo za spremembo Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in smo v ta namen v okviru Ekonomsko socialnega sveta vlado večkrat pozivali k obravnavi predmetne uredbe in prilagoditvi zneskov, ki jih uredba vsebuje. Ker so pri številnih prejemkih zgornje višine, do katerih ti prejemki niso obdavčeni, opredeljene v nominalnih zneskih, bi bilo potrebno le-te obdobno usklajevati in pri tem upoštevati npr. inflacijo ali gibanje cen goriv ipd., da bi ti zneski ohranjali realno vrednost, saj se v nasprotnem primeru z rastjo življenjskih stroškov obdavčitev realno povečuje. Ministrstvo za finance je na naše pozive večkrat odgovorilo, da sprememba uredbe ni v načrtu, dne 1. 7. 2021 pa je bila brez kakršnega koli obvestila, kaj šele predhodnega obvestila socialnih partnerjev oziroma razprave na Ekonomsko socialnem svetu, v uradnem listu objavljena sprememba uredbe, ki je grobo posegla v pravice zaposlenih v zasebnem sektorju na področju povračila stroškov prevoza na delo in z dela in jih znižala, namesto da bi zneske po uredbi zvišala in na ta način uskladila z inflacijo v preteklih letih.

Vlada je brez vednosti in soglasja sindikatov prilagodila Uredbo novi ureditvi povračila stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju, pri tem pa posegla v omenjeni dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja in hkrati znižala prejemke vseh zaposlenih v zasebnem sektorju, ki so imeli povračila stroškov prevoza urejene v višini dosedanje uredbe. Tako je npr. vsem tistim zaposlenim, ki nimajo možnosti javnega prevoza ali je prvo postajališče oddaljeno več kot 1 kilometer od delavčevega bivališča, neobdavčeno povračilo stroškov v obliki kilometrine omejila na 0,13 EUR na kilometer, medtem ko je bila dosedanja omejitev 0,18 EUR na kilometer.

Za zaposlene, ki so imeli kilometrino doslej določeno v znesku, višjem od 0,13 EUR, bo to izplačilo odslej obdavčeno, če pa je bila njihova kilometrina vezana na (zgornjo) višino vladne uredbe, pa se jim bo kilometrina celo neposredno znižala. Prav tako je vlada s spremembo uredbe prikrajšala vse tiste zaposlene v zasebnem sektorju, ki dobivajo povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini določenega % cene javnega prevoza, ki je višji od 30 EUR, oziroma bodo za povračilo stroška celotne vozovnice odslej morali predložiti imensko mesečno vozovnico. Še več, glede na zapis v uredbi utegne biti odslej obdavčeno vsako povračilo stroškov prevoza na delo, ki presega 30 EUR in torej pomeni poseg v pravice vseh delavcev, katerih povračilo stroškov prevoza presega ta znesek.

Ne moremo pa tudi mimo tega, da je vlada v državni zbor vložila mini davčno reformo. Sindikate ves čas obtožuje, da ji nasprotujemo in se čudi, kako lahko nasprotujemo davčnim razbremenitvam, kar seveda ni res. V isti sapi pa z Uredbo, povsem po tihem dodatno obremeni povračila stroškov na način, da zaposleni prejmejo manj.

Popolnoma nesprejemljivo je, da je vlada s spremembo uredbe enostransko, brez kakršnega koli socialnega dialoga neposredno posegla v pravice zaposlenih v zasebnem sektorju ter v njihove neto prejemke, hkrati pa je brez vnaprejšnjega opozorila posredno posegla tudi v kolektivne pogodbe, ki predstavljajo dvostranski dogovor med socialnimi partnerji, saj se le-te v veliki meri sklicujejo prav na vladno uredbo, kar mora biti vladi zagotovo znano. Zato pozivamo vlado, da uredbo spremeni tako, da z njo ne bo posegala v ureditev povračila stroškov prevoza zaposlenih v zasebnem sektorju in v dogovor med vlado in sindikati javnega sektorja glede povračila stroškov prevoza, hkrati pa o vsebini uredbe začne socialni dialog, v katerem bo doseženo soglasje o povišanju nominalnih zneskov, ki so že vrsto let zamrznjeni in ne njihovem znižanju, kot se je to zgodilo v sporni spremembi uredbe. V kolikor spremembe ne bo, zahtevamo takojšen dodaten dvig plač v zasebnem sektorju, ki bo nadomestil neto razliko v zmanjšanih stroških prevoza na delo in z dela in nov dogovor o povračilu stroškov prevoza na delo v javnem sektorju.

 

Zveza Svobodnih sindikatov Slovenije, predsednica Lidija Jerkič                

Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, predsednik Jakob Počivavšek

Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije, predsednik Branimir Štrukelj

Konfederacija sindikatov 90 Slovenije, predsednik Peter Majcen

KNSS-Neodvisnost, predsednica Evelin Vesenjak