Novinarska konferenca sindikalnih central

Danes, 23. 9. 2013 se je v prostorih KSS PERGAM odvijala skupna novinarska konferenca reprezentativnih sindikalnih central, na kateri smo opozorili na selektiven socialni dialog, ki ga vodi Vlada RS.

 

 

 

Predsednik KSS PERGAM, dr. Janez Posedi

 

 

 

  • Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije
  • Konfederacija sindikatov 90 Slovenije
  • Slovenska zveza sindikatov Alternativa
  • Zveza delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost
  • Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije
  • Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

 

Ljubljana, 23. 9. 2013

 

NUJNO OBVESTILO ZA MEDIJE

 

VABILO NA SKUPNO NOVINARSKO KONFERENCO REPREZENTATIVNIH SINDIKALNIH CENTRAL

 

Vabimo vas na skupno novinarsko konferenco navedenih reprezentativnih sindikalnih central, ki bo danes, 23. septembra  2013, ob 12:30. uri v sejni sobi KSS PERGAM, Trg OF 14, Ljubljana (IV. nadstropje).  

Na novinarski konferenci bomo navedene reprezentativne sindikalne centrale opozorile na selektiven socialni dialog, ki ga vodi Vlada Republike Slovenije.

Vabimo vas, da se novinarske konference udeležite in o njej poročate v vaših medijih.

 

 

Drago Lombar, Predsednik; Neodvisnost, Konfederacija novih sindikatov Slovenije

Peter Majcen, Predsednik; Konfederacija sindikatov 90 Slovenije

Zdenko Lorber, Predsednik; Slovenska zveza sindikatov Alternativa

Franc Zupanc, Predsednik; Zveza delavskih sindikatov Slovenije Solidarnost

Rajko Bakovnik, Predsednik; Zveza reprezentativnih sindikatov Slovenije

Dr. Janez Posedi, Predsednik; Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM