Nalezimo se dobrih navad – cepimo se

Predsednik KSS PERGAM Jakob Počivavšek se je odzval povabilu UKOM za sodelovanje v kampanji “Nalezimo se dobrih navad-cepimo se” in v okviru te kampanje posnel svoje stališče glede cepljenja. Vabljeni k ogledu!