Sklenitev ANEKSA h KOLEKTIVNI POGODBI ZA PAPIRNO IN PAPIRNO-PREDELOVALNO DEJAVNOST

Sklenjen je Aneks h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki prinaša dvig najnižjih osnovnih plač za 3,5 % in na novo uvaja jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini 857 EUR.

Sklenjen je Aneks h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki prinaša dvig najnižjih osnovnih plač za 3,5 % in na novo uvaja jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini 857 EUR.

Z veseljem sporočamo, da sta Sindikat papirne dejavnosti Slovenije PERGAM in KSS PERGAM z Gospodarsko zbornico Slovenije in Združenjem delodajalcev Slovenije po dolgotrajnem prizadevanju in pogajanjih danes sklenila aneks h Kolektivni pogodbi za papirno in papirno-predelovalno dejavnost, ki bo v prihodnjih dneh objavljen v Uradnem listu RS.

Aneks prinaša dvig najnižjih osnovnih plač po vseh tarifnih razredih za 3,5 % in jubilejno nagrado za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu v višini 857 EUR, ki doslej ni bila določena kot pravica, ki bi jo urejala kolektivna pogodba dejavnosti.