Protikoronski ukrep za invalide

Sindikalne zaupnice in zaupnike obveščamo, da je ZPIZ na spletni strani objavil obrazec/zahtevo za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka na podlagi desetega odstavka 58. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP). Do enkratnega dodatka so upravičeni tudi prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas (invalidi, ki delajo krajši delovni čas od polnega!), in sicer pod sledečimi pogoji:

  • imajo stalno prebivališče v RS;
  • so oz. so bili s strani delodajalca napoteni na čakanje na delo doma ali so oz. so bili upravičeno odsotni z dela zaradi višje sile;
  • vsota preračunanega zneska nadomestila iz invalidskega zavarovanja (nadomestilo iz invalidskega zavarovanja se v teh primerih preračuna na polni delovni čas) in ostalih prejemkov, ki jih izplačuje zavod ne presega zneska 700,00 EUR;
  • enkratni socialni dodatek jim ni bil izplačan na nobeni drugi podlagi ZIUZEPOP.

 

Enkraten dodatek bo priznan ob upoštevanju preračunanega nadomestila v sorazmernem delu, ki je odvisen od obsega krajšega delovnega časa, za katerega prejemajo nadomestilo iz invalidskega zavarovanja.

 

Prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas morajo najkasneje do 30.06.2020 na ZPIZ poslati izpolnjen obrazec, ki ga najdejo na spletni povezavi https://www.zpiz.si/cms/content2019/obrazci, skupaj z dokazilom (sklep/odredba) o napotitvi na čakanje na delo doma oziroma upravičeni odsotnosti z dela zaradi višje sile v obdobju med 13.03.2020 in 31.05.2020.