PRVOMAJSKA POSLANICA

SPOŠTOVANE PERGAMOVKE IN PERGAMOVCI! 

Ob 1. maju, prazniku dela, obeležujemo tragične dogodke leta 1886, ko so delavci v Chicagu zahtevali uveljavitev uzakonjenega 8-urnega delovnika, ki bi pomenil uresničitev prizadevanj delavskega gibanja za načelo 8 ur dela, 8 ur prostega časa in 8 ur počitka. Praktično istočasno so se te zahteve pojavljale tudi že pri nas.

Kljub temu, da so zakonske omejitve delovnega časa že desetletja uveljavljen standard, iz leta v leto ugotavljamo, da ta standard v preštevilnih primerih ostaja zgolj na papirju, praksa pa je povsem drugačna. Hkrati pa nam možnosti, ki jih prinaša razvoj informacijske tehnologije, predstavljajo nove izzive v zvezi z omejitvami delovnega časa.

Zaradi premajhnega števila delavcev glede na obseg dela, ki se v zadnjih letih še povečuje, se daljšajo tudi delavniki, številni delavci pa so primorani opravljati večje število ur za izboljšanje svojega plačila. Prekarne delavke in delavci, ki so v izrazito podrejenem položaju in eksistencialno odvisni od pogodbe, po kateri delajo, so primorani delati brez omejitev delovnega časa, saj delovno-pravno varstvo v tem delu zanje ne velja. Vsem pa je skupno to, da jim delo v slabih delovnih pogojih, med katere spada tudi (pre)dolg delovni čas, ne bo omogočal podaljševanja delovne aktivnosti do ali preko pogojev, ki so potrebni za upokojitev, kar je sicer želja in cilj vsakokratne vlade, ki se loteva sprememb pokojninske zakonodaje.

Sindikati smo v letošnjem letu pokrenili več aktivnosti v zvezi z delovnim časom, saj brez sprememb na tem področju ne moremo govoriti o dostojnem delu in učinkovitem usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. V povezavi s slednjim bomo morali najti tudi odgovore o načinu spoštovanja omejitev delovnega časa v okoliščinah, ki nam s pomočjo računalnika in telefona omogočajo delo od koderkoli in kadarkoli. Teh razprav je v Sloveniji premalo oziroma jih skoraj ni. Glede na prakso nas na področju dejanske uveljavitve omejitev delovnega časa čaka še kar nekaj dela, da bomo lahko naprej razmišljali tudi o uresničitvi bolj progresivnih idej, kot je skrajševanje delovnega tedna. 

1. maj in po zaslugi sindikatov tudi 2. maj, sta namenjena praznovanju delavskega boja, ki je prinesel tudi uzakonjene omejitve delovnega časa. Omejen delovni čas je pravica, in naj bo praznik dela namenjen tudi razmisleku o učinkovitih načinih uveljavljanja te pravice v praksi. In tako kot za številne druge primere tudi glede delovnega časa velja, da so zahteve po omejenem in delavcem prijaznejšem delovnem času lažje uresničljive, če so delovni kolektivi glede tega poenoteni. 

Skupaj, solidarni, močnejši!

Ob tej priložnosti vas ponovno vabimo, da se nam pridružite na že tradicionalnem pohodu iz Jakopičevega sprehajališča v Tivoliju, kjer je zbor 30. 4. med 18:30 in 18:45, od koder se bomo odpravili na prizorišče prireditve. Prireditev na Rožniku se bo začela ob 20. uri, ob 21:30 bodo nagovori organizatorjev, katerim bo sledilo prižiganje kresa ob 22. uri.  Toplo vabljeni tako na kresovanje, kakor tudi na tradicionalno prvomajsko proslavo 1. 5. 2019 dopoldan, ko bo skladno s tradicijo slavnostni govornik župan mesta Ljubljane.

Živel 1. maj, praznik dela!