PROJEKT – Mednarodni izobraževalni seminar v Zrečah

22. in 23. maja 2014 se je v Termah Zreče odvijal dvodnevni izobraževalni seminar KSS PERGAM z mednarodno udeležbo, tokrat v okviru Projekta EU…

 

 

 

Udeleženci seminarja KSS PERGAM, 22.-23. maj 2014, Zreče

 

 

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM je organizirala svoj »Dvodnevni izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike KSS PERGAM z mednarodno udeležbo«, ki se je odvijal v četrtek, 22. maja in petek, 23. maja 2014 v konferenčnem centru TERME ZREčE. 

Tokratni seminar je bil organiziran v okviru projekta, ki ga izvaja Konfederacija Pergam, z naslovom »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«, zato smo kot predavatelje gostili tako predstavnike delojemalcev in predstavnike vlade RS, kot tudi predstavnici evropske inštitucije CEDEFOP in avstrijske sindikalne centrale GPA-DJP, ki sta nam predstavili dobre prakse nekaterih drugih evropskih držav na področju izobraževanja odraslih in vlaganja v zaposlene ter vseživljenjskega učenja. Minister za kmetijstvo in okolje nam je predstavil nove politike na področju kmetijstva in okolja; ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa nas je informirala o učinkih reforme trga dela. Nenazadnje smo vas zaposleni na projektu tudi seznanili z vsemi projektnimi aktivnostmi in rezultati raziskave na temo izboljšanja konkurenčnosti delavcev in delovnih pogojev, ki se je izvedla na nivoju treh dejavnosti.

Prezentacije, ki so bile predstavljene na seminarju:

Prezentacija_Novka Piljic – GPA-DJP.ppt

Prezentacija_Novka Piljic – dodatek.ppt

Prezentacija_Peter Pogačar – analiza trga dela 2014.ppt

Prezentacija_Maja Breznik – rezultati raziskave.ppt

Prezentacija_Peter Virant – študijski obisk.ppt

Prezentacija_Nina Mežan – predstavitev projekta.ppt

Prezentacija_Alexandra Dehmel – CEDEFOP.ppt (zaradi tehnične težave je objava trenutno onemogočena)

 

Za udeležbo, tvorno sodelovanje med razpravami in nenazadnje tudi za prijetno druženje na skupni večerji, se vam prav lepo zahvaljujemo!

KSS PERGAM

 ESS

Naziv projekta:  »Sodelovanje socialnih partnerjev pri povečanju konkurenčnosti delavcev in izboljšanju delovnih pogojev kot osnove konkurenčnosti podjetij«

Kratek opis projekta:  Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013«, razvojne prioritete »Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti prednostne usmeritve«; prednostne usmeritve »Pospeševanje razvoja novih zaposlitvenih možnosti«.

Naziv upravičenca:  Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM

Naziv partnerja:  Gospodarska zbornica Slovenije

Višina skupnih stroškov projekta:  191.178  EUR

Višina javnih virov financiranja:  184.309  EUR

Datum začetka projekta:  01. 08. 2013

Datum konca projekta:   31. 08. 2014

Kontaktna oseba:  Nina Mežan, vodja projekta

Organ upravljanja:  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)  http://www.mgrt.gov.si

Posredniško telo:  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ)  http://www.mddsz.gov.si

Strukturni skladi Evropske unije  http://www.eu-skladi.si