Splošna stavka in protestni shod 23.1.2013

23. 1. 2013 se bo na Prešernovi cesti v Ljubljani odvijal protestni shod v podporo stavki javnega sektorja, in sicer s pričetkom ob 12:05 uri in zaključkom ob 13:00 uri.

 

 

KSS PERGAM organizira protestni shod v podporo stavki javnega sektorja dne 23. 1. 2013

 

 

SPLOŠNA STAVKA JAVNEGA SEKTORJA – sreda, 23. 1. 2013

 

STAVKOVNE ZAHTEVE:

  1. Ohranitev delovnih mest v javnem sektorju
  2. Pogajanja o masi plač ter o pogojih dela v javnem sektorju za leti 2013 in 2014
  3. Utrditev socialne države in ohranitev kakovosti javnih storitev
  4. Spoštovanje veljavnih dogovorov in stavkovnih sporazumov

 

23. 1. 2013 KSS PERGAM skupaj s koordinacijo stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja organizira protestni shod v podporo stavki javnega sektorja. Kljub prvotnemu sklepu o organizaciji shoda na Gregorčičevi ulici v Ljubljani, shoda pred Vladno palačo ne bo možno organizirati zaradi odločitve oblasti o varnostnem zaprtju večjega dela Gregorčičeve ulice. Pridobili pa smo vse potrebno za izvedbo shoda na Prešernovi cesti med Erjavčevo in Vrtačo, ki bo v času javnega shoda, torej med 12:05 in 13:00 uro, tudi zaprta za promet.

Glede na to, da bodo protestni shodi isti dan in ob istem času potekali tudi po nekaterih drugih slovenskih mestih in glede na dejstvo, da smo pričakovano število udeležencev shoda ocenili na 5.000, posebnih organiziranih prihodov na shod ne načrtujemo.

K udeležbi na shodu pozivamo vse stavkajoče, ki niso vključeni v zagotavljanje predpisanega minimuma delovnega procesa. Vsem, ki se shoda nameravajo udeležiti, svetujemo, da na prizorišče pridejo bodisi z javnimi prevoznimi sredstvi ali pa avtomobile pustijo na katerem od javnih parkirišč v okolici centra Ljubljane. Udeleženci naj na prizorišče prihajajo posamično ali v manjših skupinah, pri čemer naj se v največji možni meri izogibajo prečkanju cest oziroma naj ob prihodu na prizorišče dosledno spoštujejo cestno prometne predpise.

Pri prihodu na prizorišče tako udeležencem, ki bodo avtomobile pustili v Tivoliju, svetujemo, da na prizorišče pridejo skozi park Tivoli, skozi podhod pri Moderni Galeriji in nato po pločniku ob Prešernovi do prizorišča. Udeležencem, ki bodo avtomobile pustili na parkirišču za Kinom Vič (CIRKUS-om) oziroma za Tobačno, svetujemo, da prečkajo križišče Tržaška – Aškerčeva – Bleiweisova proti Rimski in nato po pločniku ob Prešernovi do prizorišča. Udeležencem, ki bodo avtomobile pustili v garažni hiši pod Kongresnim trgom svetujemo, da pridejo na prizorišče skozi podhod med Parkom Zvezda in Maximarketom in se čez Trg Republike po Erjavčevi odpravijo do prizorišča. Prav tako pot od Trga Republike preko Erjavčeve do prizorišča svetujemo udeležencem, ki bodo avtomobile pustili v garažni hiši pod Trgom Republike ali na Trgu Republike. Pri tem opozarjamo na to, da obstaja možnost, da bosta omenjeni garažni hiši in parkirišče na Trgu Republike zaradi varnostnih razlogov zaprti. Udeležencem shoda, ki bodo avtomobile pustili na parkirišču na območju gradnje NUK2 ob Aškerčevi svetujemo, da se do prizorišča odpravijo po Vegovi preko Kongresnega trga in nato skozi podhod med Parkom Zvezda in Maximarketom in nato čez Trg Republike po Erjavčevi do Prešernove.

Na križiščih ulic v okolici prizorišča bodo postavljeni označeni reditelji, ki bodo usmerjali udeležence proti prizorišču. Tako bodo reditelji na Erjavčevi, na križišču Erjavčeve in Igriške, na križišču Gregorčičeve in Igriške, na križišču Erjavčeve in Prešernove ter na križišču Prešernove in Vrtače. V kolikor boste organizirali prihod udeležencev na shod v večjih skupinah, morate poskrbeti za to, da bo skupino vodil vsaj en reditelj, ki bo skrbel za to, da bodo pri prihodu skupine na prizorišče in gibanju skupine striktno spoštovani cestno prometni predpisi. O prihodu tovrstne večje organizirane skupine stavkajočih obvestite vodjo rediteljev shoda, Jakoba Počivavška na tel. 051-686-748, zlasti zaradi kontakta z zadolženim rediteljem ter potrebne koordinacije.

Shod je prijavljen med 12:05 in 13:00, zato to dejstvo prosim upoštevajte pri prihodu na prizorišče. Prihod udeležencev na prizorišče je predviden med 11:30 in 12:05, zato vas pozivamo, da pred tem na prizorišče ne prihajate in da na noben način pred tem ne ovirate morebitnega prometa na območju prizorišča (dokler promet na tem delu ne bo ustavljen in cesta zaprta). Prav tako vas pozivamo, da ob 13:00 in ob glasnem pozivu organizatorjev in rediteljev o zaključku shoda in k razhajanju udeležencev, zapustite prizorišče in se razidete.

Vse udeležence shoda pozivamo, da svoja mnenja na shodu izražate izključno na miren način in dostojanstveno in da na morebitne primere nasilništva nemudoma opozorite bodisi policiste ali označene reditelje v bližini oziroma pokličete številko 113.

 

Prenesi: PLAKAT-splošna stavka javnega sektorja.pdf

 

Vodja koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja in Vodja shoda; Janez Posedi