Zahteve Pergama na današnjem protestnem shodu

Zahteve KSS PERGAM v zvezi z reševanjem podjetja Radeče Papir na protestnem shodu 21. marca 2012 so naslednje…

 

 

Protestno zborovanje KSS PERGAM v podporo zaposlenim v Radeče Papir dne 21. marca 2012 pred NLB in Državnim zborom

 

 

ZAHTEVE KSS PERGAM V ZVEZI Z REŠEVANJEM PODJETJA RADEčE PAPIR

  

 

ZAHTEVAMO:

  • da Vlada RS in Državni zbor brez odlašanja začrtata jasno strategijo razvoja in strategijo sanacije gospodarstva,
  • da nadzorni svet NLB takoj preveri odločitve vodstva NLB glede nekreditiranja proizvodnje in razloge za tako ravnanje in pogojev, ki jih postavljajo za kreditiranje proizvodnje v Radeče papir,
  • da nadzorni sveti in člani uprav bank prevzamejo osebno odgovornost za nekreditiranje podjetij, ki imajo trg in naročila in njihov morebiten propad,
  • da Vlada RS zagotovi nadzor in vodenje državnih bank tako, da bodo te zagotavljal ustrezno finančno podporo gospodarstvu,
  • da bodo lastniki, v večji meri kot doslej, ravnali bolj razumno, odgovorno in modro, za ohranitev in predvsem razvoj papirnice Radeče, če pa tega interesa nimajo, da prepustijo lastnino in vodenje tistim, ki ta interes imajo.

Več mesecev že trajajo prizadevanja za rešitev podjetja Radeče papir in iskanje možnosti za pridobitev potrebnih sredstev za nadaljevanje proizvodnje v tem podjetju. Državne banke kljub večkratnim zagotovilom, da bodo podjetju omogočile črpanje nujno potrebnih sredstev za obratni kapital, do danes le-teh še niso zagotovile, kljub temu, da podjetje ima trg in naročila, ki že presegajo njihove kapacitete. Zato od lastnika, bank, Vlade in Državnega zbora zahtevamo, da takoj in brez odlašanja skupaj najdejo rešitve, ki bi zagotovile obstoj perspektivne proizvodnje ali pa da jasno povedo, da ta proizvodnja ni perspektivna in za tako odločitev sprejmejo tudi odgovornost.

Pričakujemo tudi, da se odločevalci, ne glede na svoje politično prepričanje (organiziranost) končno dogovorijo in uskladijo svoje interese in pričnejo delovati v dobrobit slovenskega prebivalstva in slovenskega gospodarstva.

ODLOčITEV, DEJANJA IN NE BESEDIčENJE, GOSPODJE V BANKAH IN STRUKTURAH ODLOčANJA!

 

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM

 

Ljubljana, 21. marec 2012

 

Prenesi: Zahteve KSS PERGAM v zvezi z reševanjem podjetja Radeče Papir(.tif)