Reševanje podjetja Radeče Papir

Predsednik KSS PERGAM je podal izjavo za medije v zvezi z reševanjem podjetja Radeče Papir…

 

 

 

Papirnica Radeče Papir je v postopku prisilne poravnave

 

 

IZJAVA ZA JAVNOST V ZVEZI Z REŠEVANJEM PODJETJA RADEčE PAPIR

 

V imenu Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam pozivam lastnike podjetja Radeče Papir, predsednike uprav vpletenih bank in politiko, da v najkrajšem možnem času najdejo rešitve, nujno potrebne za ohranitev preko 370 delovnih mest.

Zgrožen sem nad početjem najodgovornejših bankirjev v Republiki Sloveniji in jih pozivam, da nemudoma spremenijo svoj “poslovni model”, saj bodo v nasprotnem morali prevzeti materialno, moralno in osebno odgovornost za svoje početje.

Preseneča me, da nadzorne institucije in lastniki bank ne vzpostavijo ustreznega nadzora, saj je po moji oceni samo tako mogoče preprečiti škodljive posledice za gospodarstvo v Republiki Sloveniji. Banke, še posebej tiste v državni lasti, niso in ne smejo biti namenjene »urejanju lastniških razmerij«.

Gospoda Petra Tevža, ki nastopa kot lastnik Radeče Papirja, pozivam, da stori vse, kar je v njegovi moči, da se več kot 300-letna tradicija proizvodnje in predelave papirja v Radečah ohrani.

 

Dr. Janez Posedi, predsednik KSS PERGAM

 

Ljubljana, 8. marec 2012