Podpora Sindikatu žerjavistov

KSS PERGAM je 3. avgusta 2011 podala izjavo za javnost, v kateri izraža podporo Sindikatu žerjavistov in IPS…

 

 

 

 

 

 

Izjava za javnost – PODPORA SINDIKATU ??ERJAVISTOV

Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM izraža podporo Sindikatu žerjavistov in IPS v prizadevanjih za pravice, ki gredo delavcem na osnovi zakonov in kolektivnih pogodb. Upor proti kršenju delavskih pravic je temeljna naloga vsakega sindikata na svetu. Skrb za zdravo in varno delo in delovno okolje je ena izmed osnovnih odgovornosti sindikata, saj je sindikat dolžan delodajalce opozarjati na neizvajanje predpisov in zakona o varstvu in zdravju pri delu. Borba proti tako imenovanim agencijskim oblikam dela in zaposlovanja je prav tako vsebina dela vseh evropskih sindikatov in tudi slovenskih. Ob vsem tem pa je nedopustno in obsojanja vredno, da delodajalci izvajajo sankcije nad predstavniki sindikata, ki opravljajo delo, ki so jim ga zaupali člani. Takšno početje KSS PERGAM odločno obsoja.

 

Vida Fras, generalna sekretarka, KSS PERGAM