Zbranih že preko 40.000 podpisov

Konfederacija PERGAM se zahvaljuje vsem, ki so s svojo aktivnostjo, prizadevanjem in podpisi prispevali k temu, da smo sindikati v tednu dni zbrali preko 42.000 podpisov za referendum proti nepravični pokojninski reformi.

Sindikati ugotavljamo, da smo v kratkem času, ki nam je bil na voljo – tednu dni – državljanke in državljani Slovenije uspeli zbrati preko 42.000 podpisov za referendum proti NEPRAVIčNI POKOJNINSKI REFORMI. Pri tem je potrebno poudariti, da je PERGAM preko vodstev sindikatov v podjetjih in zavodih akcijo zbiranja podpisov peljal univerzalno in zelo učinkovito, za kar gre predsednikom sindikatov še posebna zahvala.

Ko bo odločitev Ustavnega sodišča znana, od katerega pričakujemo, da bo dopustilo možnost referenduma o pokojninski zakonodaji kot najbolj demokratični možnosti odločitve ljudstva, in se bo zbiranje podpisov lahko nadaljevalo, bomo sindikati akcijo zbiranja podpisov nadaljevali in s tem še ojačali pozicijo ljudske volje preko zakonsko določenega števila.

Prosimo vodstva sindikatov, da nam zbrane podpise posredujejo, v kolikor tega še niso storili, ali če jih podpisniki niso oddali neposredno na podpisnih mestih sindikalnim zbiralcem. Vse zbrane podpise bodo predsedniki sindikalnih central po končanem zakonskem roku skupaj predali predsedniku Parlamenta oziroma Vlade.