Informacije za samozaposlene

KSS PERGAM je kot eden prvih sindikatov tudi statutarno omočil omogočil članstvo v sindikatu tudi delavcem, ki dela ne opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, temveč na drugih pravnih podlagah (npr. avtorska pogodba, podjemna pogodba, pogodba o opravljanju storitev kot samozaposlena oseba, študentska napotnica ipd.), saj menimo, da je organiziranje delavcev, ki delajo na drugih pravnih podlagah, izboljšanje njihovega socialno ekonomskega položaja in zagotovitev temeljnih delavskih pravic izjemno pomembno in postaja še pomembnejše.

KSS PERGAM kot partner sodeluje tudi v projektu »Obrazi prekernega dela«, katerega cilj je predvsem ozaveščanje prekernih delavcev in ostalih posameznikov o njihovih pravicah, svetovanje ter napotitev na ustrezne institucije ter preko ozaveščanja in združevanja izboljšanje negotovega in izkoriščevalskega položaja, v katerem se trenutno nahajajo prekerni delavci v Sloveniji. Več informacij o samem projektu in tudi uporabnih informacij najdete na spletni strani projekta www.dostojno-delo.si.

V okviru KSS PERGAM deluje tudi sindikat OSAT, ki so ga ustanovili nekdanji pogodbeni sodelavci propadlega podjetja Delo revije, povezuje pa predvsem pogodbene sodelavce v medijih.

V KSS PERGAM, ki se aktivno vključuje v socialni dialog na področju trga dela, želimo izvesti anketo o učinkih omejenega delovnopravnega varstva “ekonomsko odvisnih delavcev”, ki je bilo uvedeno z Zakonom o delovnih razmerjih, sprejetim pred enim letom, o položaju ekonomsko odvisnih delavcev in drugih, katerih delo ne temelji na sklenjeni pogodbi o zaposlitvi.

Citirana ureditev varstva “ekonomsko odvisnih delavcev” naj bi veljala do sprejema posebnega zakona, ki bi to vsebino celovito uredil, zato je pričakovati, da se bo pristojno ministrstvo kmalu lotilo pisanja zakona o “ekonomsko odvisnih delavcih ”. Ker želimo v razpravi o tem zakonu sodelovati z argumenti in podatki o učinkih lani sprejetega Zakona o delovnih razmerjih ter s podatki o položaju “ekonomsko odvisnih delavcev”, smo se v KSS PERGAM odločili za izvedbo ankete, ki nam bodo omogočila razpravo na podlagi empiričnih dejstvih.

TU boste našli anketni vprašalnik za vse, ki opravljajo delo, pa niso zaposleni, kot na primer tisti, ki samostojno opravljajo dejavnost (samozaposleni, samostojni podjetniki), pogodbeno delo kot nezaposleni in podobno. Prosimo vas, če lahko vprašalnik ali povezavo do njega posredujete vsem, za katere menite, da na ta način opravljajo delo. Njihov odziv bo izjemno pomemben za pregled stanja na tem področju.

Izpolnjevanje bo vzelo zelo malo časa. Vprašalnik je anonimen, pridobljene podatke bomo predstavljali le v obliki splošnih izračunov, vprašalniki pa bodo po obdelavi uničeni. Rezultati bodo po končani obdelavi vprašalnikov predstavljeni.
S sodelovanjem v anketi boste pokazali, da je ta problematika pomembno družbeno vprašanje, zato vas prosimo, da svoje sodelavce in sodelavke spodbudite k izpolnjevanju priloženega vprašalnika. Izpolnjene vprašalnike naj pošljejo na elektronski naslov sindikat-pergam@siol.net ali po pošti na KSS PERGAM, Trg OF 14, 1000 Ljubljana.