JAVNO PISMO – prodaja MK Založbe

KSS PERGAM, Sindikat Mladinska knjiga Založba in Sindikat Mladinska knjiga Trgovina objavljajo JAVNO PISMO v zvezi s prodajo Mladinske knjige Založbe…

 

 

 

 

 

 

MEDIJEM

Mladinska knjiga Založba, Peter Tomšič, predsednik uprave;

Mladinska knjiga Založba, Branko Gregorec, predsednik nadzornega sveta;

odvetnica Vida Gaberc, stečajna upraviteljica Zvona Dva Holdinga;

ABANKA VIPA, d. d., mag. Jože Lenič, predsednik uprave;

NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d. d., Janko Medja, predsednik uprave;

HYPO ALPE-ADRIA-BANK, d. d., dr. Heribert Fernau, predsednik uprave;

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, mag. Alenka Bratušek, predsednica Vlade;

MINISTRSTVO ZA KULTURO, dr. Uroš Grilc, minister

 

Datum: 27.  9. 2013

 

JAVNO PISMO V ZVEZI S PRODAJO MLADINSKE KNJIGE ZALO??BE, d. d.

 

Potem ko smo bili priča že nič koliko zgodbam izčrpavanj slovenskih podjetij ter posledično njihovi insolventnosti in nato plenjenju njihove stečajne mase, kolikor je je še ostalo, se je v vlogi plena očitno znašla tudi Mladinska knjiga Založba, d. d. (v nadaljevanju MKZ) s povezanimi družbami, ki predstavljajo del stečajne mase Zvona Dva Holdinga, d. d.

V sindikatih Mladinske knjige Založbe, Mladinske knjige Trgovine in v Konfederaciji sindikatov Slovenije PERGAM, ki povezujejo večino od 1200 zaposlenih v MKZ in povezanih družbah, z izjemno zaskrbljenostjo spremljamo postopke prodaje MKZ. Prevzemne zgodbe, kot smo jih pri nas že videli, lahko ogrozijo 1200 delovnih mest, ki so danes nepogrešljiva.

V sindikatih pričakujemo, da bo stečajna masa, katere del je tudi MKZ, unovčena na način, ki zagotavlja ohranitev kakovostnih delovnih mest ob hkratnem varovanju interesa upnikov. Informacije, ki so nam dostopne, nas žal prepričujejo o nasprotnem. Skrb vzbuja netransparenten način prodaje MKZ. Iz informacij, ki so nam dostopne, ugotavljamo, da se je izklicna cena za delnico MKZ od dražbe, ki je bila sklicana v juliju 2013, do dražbe, ki je sklicana za 30. 9. 2013, prepolovila. Tako nerazumno znižanje cene delnic in s tem prevzema pomeni z vidika stečajnega postopka vsaj polovico nižji izkupiček od prodaje in s tem odpira možnost, da bo MKZ prevzel kupec, ki ni kapitalsko ustrezen in bo nakup financiral preko kreditov. Tovrstni lastnik ne bo mogel zagotavljati stabilnega poslovanja in razvoja MKZ.

Pričakovali bi, da bo iskanje strateškega partnerja za vstop v družbo izpeljano transparentno in profesionalno. To pomeni, da bo v postopke prodaje in iskanje strateškega partnerja vključena uprava družbe. Na podlagi razgovorov, ki smo jih imeli, je razumeti, da je bila uprava MKZ iz teh postopkov bodisi izključena ali pa ni bila vključena v zadostni meri.

Skrb vzbujajoča informacija je napoved, ki smo jo danes lahko razbrali v medijih, da naj bi se za nakup MKZ zanimala založba Učila. V sindikatu smo prepričani, da mora biti strateški partner tak, da bo zmogel z lastnimi viri izpeljati prevzem. Pri MKZ ne gre za zgolj še eno podjetje, ampak za institucijo izjemnega pomena za kulturo in umetnost.

Podatek o primerjavi prihodkov med MKZ in založbo Učila kaže na to, da bi MKZ po tem scenariju prevzemala družba s petnajstkrat manjšimi prihodki. V povezavi z napovedmi o podpori bank založbi Učila za financiranje prevzema pa se bojimo znanih zgodb o prevzemu podjetij z dolžniškim kapitalom, ki jim nato ne ostane nič drugega, kot da podjetje izčrpavajo zaradi poplačila kreditov. Takšen scenarij je nesprejemljiv ne glede na to, kdo je potencialni kupec, zato ga je treba preprečiti.

Omenjena dejstva v povezavi s hitrim nižanjem izklicne cene delnic MKZ na sklicanih dražbah vzbujajo močan občutek netransparentnosti, usklajenih predhodnih dogovorov in nevarnost za to, da se bo izbrancem omogočil poceni prevzem MKZ. O usodi zaposlenih in usodi prevzemnikovih obveznosti pa se ne razmišlja. Prav tako se ne razmišlja o usodi zunanjih sodelavcev, vseh avtorjev in drugih ustvarjalcev, katerih večina je ravno tako usodno povezana z Mladinsko knjigo.

Deležnikom prodaje MKZ zato javno postavljamo naslednja vprašanja in pričakujemo odgovore nanje:

  • Ali so bile izkoriščene vse poti, da se o prodaji MKZ aktivno obvesti kar najširši krog potencialnih prevzemnikov MKZ, zlasti ustreznih strateških partnerjev?
  • Ali drži podatek,da se iz postopka prodaje izključuje uprava MKZ, in če to drži, kaj je razlog za to?
  • Zakaj se s prodajo tako hiti in zakaj se izklicna cena delnic tako hitro spušča glede na to, da je MKZ v postopku prestrukturiranja zaradi obveznosti, ki so jim jih naložili prejšnji neodgovorni lastniki, in bi ustrezna pomoč pri tem lahko srednjeročno pomenila boljše izhodišče za prodajo?
  • Ali so pri prodaji in morebitnem financiranju prevzema spoštovana vsa strokovna merila za obvladovanje tveganj, ki bi izvirala iz potencialnega ponesrečenega prevzema MKZ, če bi ta odplačevala svoj prevzem?
  • Ali se zahtevajo od potencialnih kupcev kakršne koli zaveze glede ohranitve delovnih mest ter ohranitve jedrne dejavnosti?

Sindikat zahteva, da se v postopke prodaje MKZ skladno s svojimi pristojnostmi in možnostmi vključijo vsi deležniki in državne institucije z namenom, da se zagotovijo ustrezna jamstva za ohranitev delovnih mest ter ohranitev kulturnega bogastva in razvoj dejavnosti MKZ. Temu ustrezno pričakujemo, da bodo odgovorni za izvedbo prodajne dražbe ponovno preučili vse okoliščine prodaje in svoje ravnanje prilagodili zagotavljanju razvoja MKZ ter ohranjanju delovnih mest. Tako odgovorno ravnanje je v interesu vseh; tako zaposlenih, kot tudi prodajalcev in upnikov.

 

Janez Posedi l.r., predsednik KSS PERGAM

Emil Serafin l.r., predsednik Sindikata Mladinska knjiga Založba, d.d.

Gordana Vižintin l.r., predsednica Sindikata Mladinska knjiga Trgovina, d.o.o.