Kolektivna pogodba papirne dejavnosti še velja

Papirničarji so se dogovorili…

28. februarja 2011 sta se v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije ponovno sestali sindikalna in delodajalska pogajalska skupina za celulozno, papirno in papirno predelovalno dejavnost z namenom, da skušata doseči soglasje glede uporabe Kolektivne pogodbe celulozne, papirne in papirno predelovalne dejavnosti. Ta je bila pred časom odpovedana, njena uporaba pa je bila z novo kolektivno pogodbo že večkrat podaljšana. Zadnje podaljšanje uporabe naj bi se izteklo prav 28. 2. 2011.

Na pogajanjih se je pogajalskima partnerjema uspelo dogovoriti naslednje:

  • da se uporaba kolektivne pogodbe papirne dejavnosti podaljša še za tri mesece,
  • da se pospešijo pogajanja za novo kolektivno pogodbo dejavnosti,
  • da si bosta tako sindikalna, kot tudi delodajalska stran prizadevali za nadaljevanje socialnega dialoga in socialni mir.

Pogajalski skupini se bosta ponovno srečali čez mesec dni in skupaj ocenili, kako se uresničuje dogovorjeno.