Vizitka

Naziv: Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM
Skrajšano ime:
 KSS PERGAM
Naslov:
 Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana
Telefon:
 (01) 2302 246 
Telefaks:
 (01) 2302 247
E-pošta:
 pergam@siol.net
Matična številka:
 5357179
Davčna številka:
 55093019
Transakcijski račun:
 0203 1001 6580 117 odprt pri NLB 
Davčni zavezanec:
 NE
KSS PERGAM zastopa:
 predsednik Jakob Počivavšek 
Odgovorna oseba:
 generalni sekretar Aljoša Čeč