Pristopna izjava

Podatke, potrebne za včlanitev vnesite v spodnji elektronski obrazec in po pošti vam bomo
poslali izpolnjeno in natisnjeno pristopno izjavo, ki jo zgolj podpišete in v priloženi kuverti pošljete na zgornji naslov.

izjavljam, da se prostovoljno včlanjujem v KONFEDERACIJO SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM S to izjavo sprejemam statutarna določila KSS PERGAM, program dela sindikata in sklepe o finančno materialnem poslovanju KSS PERGAM. Dovoljujem, da se lahko moji osebni podatki uporabljajo za namene statistične obdelave za potrebe KSS PERGAM, za obveščanje o aktivnostih KSS PERGAM ter za pridobivanje reprezentativnosti sindikata in dovoljujem odtegovanje članarine od plače v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo in akti sindikata, v katerega se včlanjujem.

Opozorilo:
S klikom na gumb “pošlji” se strinjate s hrambo vaših podatkov v naši podatkovni bazi in komuniciranje prek navedenega kontakta.
Podatki so namenjeni izključno komunikaciji z vami glede poslovanja, obveščanja in naročanja naših artiklov ali storitev.
Podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam.
Vsi podatki so hranjeni varno in v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR).


Na spodnji povezavi pa si lahko prenesete pristopno izjavo KSS PERGAM za izpis na tiskalniku.
Izpolnjeno in podpisano izjavo pošljite na naslov

KSS PERGAM, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana.

 

 


PRISTOPNA IZJAVA