Kako postati naš član

Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

Član KSS PERGAM lahko postane vsak delavec, ki je sklenil delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, s polnim ali skrajšanim delovnim časom, ali delavec, ki opravlja delo na drugi pravni podlagi.

KSS PERGAM tako omogoča članstvo tudi delavcem, ki dela ne opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, temveč na drugih pravnih podlagah (npr. avtorska pogodba, podjemna pogodba, pogodba o opravljanju storitev kot samozaposlena oseba, študentska napotnica ipd.).

Nezaposleni delavci in upokojenci, ki so bili člani KSS PERGAM, so lahko še naprej člani KSS PERGAM tudi, če niso več v delovnem razmerju.

Član KSS PERGAM lahko postane tudi član, ki je vključen v drug sindikat.

Delavec se včlani v sindikat s podpisom pristopne izjave KSS PERGAM v sindikatu podjetja, zavoda, dejavnosti, poklica ali v KSS PERGAM.

Delavec, ki postane član KSS PERGAM, ima pravico do članske izkaznice KSS PERGAM.

Podatke, potrebne za včlanitev lahko vnesete v elektronski obrazec in po pošti vam bomo poslali izpolnjeno in natisnjeno pristopno izjavo, ki jo zgolj podpišete in v priloženi kuverti pošljete na naslov:

KSS PERGAM, Trg Osvobodilne fronte 14, 1000 Ljubljana.

Lahko pa pristopno izjavo natisnete tudi sami in jo izpolnjeno in podpisano pošljete na zgornji naslov.

 


PRISTOPNA IZJAVA