Pozdravljeni, obiskovalec  PRIJAVAShow my name in the online users list

Forgot your password?

Sindikati

ZVEZA SINDIKATOV PRIVATNEGA SEKTORJA – PERGAM

Predsednik: JAKOB POČIVAVŠEK

SINDIKAT PAPIRNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Predsednica: NIVES HROVAT
Podpredsednik: STANISLAV KLANŠEK
Podpredsednik: BOŠTJAN BURNIK

SINDIKAT GRAFIČNE DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Predsednik: BOJAN PEČNAK
Podpredsednik: MARJAN BRINC
Podpredsednik: BOŠTJAN FURJAN

SINDIKAT ZALOŽNIŠKE, ČASOPISNO-INFORMATIVNE IN KNJIGOTRŠKE DEJAVNOSTI SLOVENIJE

Predsednik: EMIL SERAFIN
Podpredsednica: MAJA PAVLIN
Podpredsednik: ALEŠ DRAGAR

SINDIKAT CESTNEGA GOSPODARSTVA SLOVENIJE

Predsednik: ANTON TURK
Podpredsednik: MARJAN STANIČ
Podpredsednik: IZIDOR HRGA
Podpredsednik: SLAVKO MOHORČIČ
Podpredsednik: RAJKO REBEC

NOVI SINDIKAT LOKOMOTIVSKEGA OSEBJA - NSLO

Predsednik: TOMAŽ ŽOHAR

SINDIKAT PROMETNIH PILOTOV SLOVENIJE

Predsednik: MARJAN MAJCEN

ZVEZA SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA – PERGAM

Predsednik: prim. MATIJA CEVC

SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE

Predsednik: prim. MATIJA CEVC
Podpredsednik: DAMIR DOMJAN
Sekretar: VLADIMIR LAZIĆ

SINDIKAT KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA

Predsednik: prim. MATIJA CEVC
Tajnik: VLADIMIR LAZIĆ

SINDIKAT UKC MARIBOR

Predsednica: SIMONA KLAMPFER

SINDIKAT LABORATORIJSKE MEDICINE SLOVENIJE - SILMES

Predsednica: MOJCA ZAVRŠNIK
Podpredsednica: BERNARDA JEVŠNIKAR

SINDIKAT VETERINARJEV SLOVENIJE

Predsednica: NATAŠA AJDIČ
Podpredsednik: MATJAŽ OCEPEK
Sekretarka: SANDRA KRPIČ

SINDIKAT SEVALCEV SLOVENIJE

Predsednik: ROBERT KOKOVNIK
Podpredsednica: TATJANA PERNEK

SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE - SIFARM

Predsednik: DAMIR DOMJAN

FLORENCE - SINDIKAT MEDICINSKIH SESTER

Predsednik: MIHA BENET
Sekretarka: MILENA TOPOLOVEC
SINCE 07 - SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE

Predsednik: PERICA RADONJIĆ
Podpredsednica: ANA GAJIČ
Generalni sekretar: TADEJ ZAJEC

SINDIKAT SOCIALNEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Predsednica: KATARINA KRALJ MARINČEK
Podpredsednik: STANISLAV KOŠIR
Podpredsednik: ŠTEFAN BEC

SINDIKAT DELAVCEV ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE

Predsednik: STANISLAV KOŠIR
Podpredsednik: MARTIN VELUŠČEK

SINDIKAT ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE, LJUBLJANA

Predsednica: KATARINA KRALJ MARINČEK
Sekretar: BOŠTJAN TRČEK

SINDIKAT DELAVCEV ZAVODA R SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE

Predsednik: ŠTEFAN BEC
Podpredsednica: LAURA WANEK CURK

VISOKOŠOLSKI SINDIKAT SLOVENIJE

Predsednik: dr. MARKO MARINČIČ
Podpredsednik: dr. GORAZD KOVAČIČ
Podpredsednica: dr. MARIJA JAVORNIK KREČIČ
Podpredsednica: dr. ELIZABETA ZIRNSTEIN

SINDIKAT UNIVERZE V LJUBLJANI

Predsednik: dr. GORAZD KOVAČIČ

SINDIKAT UNIVERZE V MARIBORU

Predsednica: dr. MARIJA JAVORNIK KREČIČ

SINDIKAT UNIVERZE NA PRIMORSKEM

Predsednica: dr. ELIZABETA ZIRNSTEIN

SINDIKAT PRAVNIKOV V PRAVOSODJU

Predsednica: ANJA GULJE

SINDIKAT OSAT – SINDIKAT HONORARNIH SODELAVCEV V MEDIJIH

Predsednica: SONJA GRIZILA

SINDIKAT ZAPOSLENIH V NEVLADNIH ORGANIZACIJAH – SiNVO

SINDIKAT MLADI ZMAJI

Predsednik: ALEŠ SUSMAN