Pozdravljeni, obiskovalec  PRIJAVAShow my name in the online users list

Forgot your password?

Prvomajska poslanica

Objavljamo prvomajsko poslanico predsednika KSS PERGAM


Spoštovane Pergamovke in Pergamovci!

Kaj odgovoriti tistim, ki pravijo, da je 1. maj preživet praznik, da gre za ostanek zgodovine, da so pogodbe o zaposlitvi ostanek zgodovine, da so pravice tistih, ki delajo po pogodbah o zaposlitvi previsoke in da potrebujemo večjo fleksibilnost?

Ta vprašanja terjajo odgovore, a ne le odgovore, terjajo ponavljanje odgovorov vsak dan znova, vsak dan, tudi ko ni prvi maj.

Da ne pozabimo, da 1. maj praznujemo v spomin na boj naših prednikov za svobodo združevanja, za svobodo organiziranja v sindikate, za pravico do kolektivnega dogovarjanja in za pravico do stavke, sindikalnega boja, s katerim so delavcem izborili temeljne delavske pravice, omejen delovni čas in dostojno plačilo za delo! Zato delavske pravice tudi danes še zdaleč niso samoumevne. Vsak dan občutimo želje po njihovem omejevanju, ukinjanju in relativiziranju.

V zadnjih desetih letih so bili delavci tisti, ki so nosili največje breme krize, z izgubo delovnih mest, z zniževanjem plač, s slabšanjem upokojitvenih pogojev. Zato je letos leto vseevropske kampanje za višje plače, ker je čas, da imajo od gospodarske rasti in pozitivnih kazalcev kaj konkretnega tudi delavci in delavke. A ne le s spremembo zakona o minimalni plači, kot se pojavljajo nekatere zakonodajne pobude. Te bi morale biti delodajalcem v opozorilo, da je nujno potrebno takoj začeti s kolektivnimi pogajanji o višjih plačah, tudi tistih s plačami nad minimalno plačo, tistih s povprečnimi plačami. Da je nujno začeti pogajanja o plačnem sistemu, zlasti v zasebnem sektorju. Po dvanajstih letih odkar je padla splošna kolektivna pogodba za gospodarstvo glede na ugodne gospodarske razmere ne sprejemamo odgovora, da ni pravi čas za to, da vsi delavci dobijo dostojno plačilo za svoje delo.

Poročila inšpektorata za delo nam vsako leto slikajo stanje tudi na področju spoštovanja tistih pravic, ki prepogosto ostajajo zgolj mrtva črka na papirju. Marsikje se ne spoštuje omejitev delovnega časa na 8 ur, marsikje oddelane ure ostajajo neplačane. Obseg prekarnega dela se ne zmanjšuje, dobiva vedno nove obraze. Spremembe na področju inšpekcije dela in njihova nova pooblastila so zato sicer dobrodošla, a še zdaleč ne dovolj. Potrebujemo konkretne aktivnosti, ki bodo spremenile prakso, ki bodo osveščale, ki bodo spremenile mišljenje.

Prav prekarizacija dela je dober razlog za to, da se večkrat spomnimo na prvi maj. Prav s prekarizacijo se v veliki meri zmanjšuje vpliv kolektivov, prav s tem se zmanjšujejo možnosti za organizirane, skupne zahteve, tudi drzne zahteve, ki so nujne, ki jih je potrebno izreči:

1. Zahteve po omejevanju prekarnega dela, ki delavce peha v podrejenost, negotovost, strah in izključenost, ki se kaže tudi v nezmožnosti kolektivnega organiziranja. Da pozovemo Vlado, naj po vzoru Španije, ki je v zvezi s tem s sindikati sklenila dogovor, stori prvi korak in odpravi prekarnost v javnem sektorju, npr. z zaposlitvijo outsourcanih delavcev. S svojim vzorom naj pokaže na svoj odnos do te problematike in laže bo enako zahtevala od drugih.

2. Zahteve po spoštovanju 8 urnega delovnika, standarda, ki ga slovenski delavci in delavke pogosto močno presegajo. Standarda, ki je bil zahteva delavskih aktivnosti, v spomin katerih praznujemo prvi maj.

3. Zahteve za dvig plač in pozovemo k sklenitvi kolektivne pogodbe, ki bo vsem delavcem v gospodarstvu zagotovila tudi tiste minimalne standarde, ki jih zakon ne ureja.

4. Zahteve za pravočasen razmislek in ukrepanje zaradi sprememb ki jih prinašajo nove tehnologije, ki bodo terjale velike prilagoditve predvsem tudi med delavci, saj zaradi sprememb na trgu dela zaradi digitalizacije in avtomatizacije Evropi grozi izguba več milijonov delovnih mest v prihodnjih nekaj letih. Izjemno vlogo pri tem prehodu bodo igrale kakovostne javne storitve, katerih branik in s tem branik enakih možnosti in enakega dostopa do njih smo pogosto prav sindikati.

Torej zakaj je 1. maj danes aktualen še prav tako, kakor je bil nekoč?

Ker je navdih, ker je spomin in ker je opomin za to, da za ohranitev pravic, ki se zdijo samoumevne, za izpolnitev zahtev, ki jih postavljamo in za spopad z izzivi, ki jih pred nas postavlja čas sprememb, delavci potrebujemo dobro organizirano kolektivno akcijo. Zato je prav, da praznujemo skupaj in da povezujemo v sindikatih vse, ki nas druži skupno zavedanje, da lahko samo skupaj storimo več in s tem dajemo prvemu maju vsebino, zaradi katerega ga praznujemo.

SKUPAJ * SOLIDARNI * MOČNEJŠI

ŽIVEL PRVI MAJ, PRAZNIK DELA!


Jakob Počivavšek, predsednik KSS PERGAM