Čestitke ob DNEVU ŽENA

Ekipa KSS PERGAM vsem svojim članicam čestita ob Dnevu žena… DRAGE PERGAMOVKE!

Dan žena, mednarodni praznik žensk, na pobudo nemške borke za ženske pravice Clare Zetkin v približno 100 državah praznujemo vsako leto v znak ekonomske, politične in socialne enakopravnosti in dosežkov žensk; praznik pa je nastal tudi v spomin na več kot 140 žensk, ki so leta 1911 umrle v požaru v newyorški tekstilni tovarni. Mednarodni dan žensk se 8. marca praznuje že od leta 1917. Večina žensk za razliko od moških tedaj volilne pravice še niso imele, z uzakonjenjem splošne volilne pravice leta 1945 so ženske dosegle pomembno zmago in se močno približale enakopravnosti. Tudi v Sloveniji so že pred 120 leti potekali boji za enakopravnost žensk, tako je že leta 1897 začel izhajati ženski časopis Slovenka, medtem ko je bilo prvo žensko društvo ustanovljeno leto kasneje.

Ne samo ta dan, temveč prav vsak dan moramo biti posebej pozorni na spoštovanje ženske enakopravnosti ter na to, da se ustvarjajo pogoji, ki enakopravnost omogočajo, saj se morajo v mnogih deželah ženske še dandanes boriti za ohranjanje svojih pravic. V Pergamu se zavedamo, da je potrebno preprečevanju diskriminacije na podlagi spola slediti na vseh področjih našega delovanja, pri zagotavljanju enakega plačila za enako delo, pri enakih pogojih dela, pri zaposlovanju, pri pravicah iz socialnih zavarovanj in to ne le na papirju, temveč predvsem pri dejanskem izvajanju predpisov v praksi. Zavedamo se, da brez nenehnega prizadevanja žensk za dejansko enakopravnost v vseh segmentih družbe, tudi sindikalno gibanje ne bi bilo takšno, kakršno je danes in ponosni smo tudi , da je med nami, v našem kolektivu in na čelu naših sindikatov mnogo pogumnih sindikalistk, ki enakopravnost vsakodnevno udejanjate.

Ob tem prazniku vam iskreno čestitamo in se vam zahvaljujemo za vaš dosedanji prispevek, s katerim kolektivno in kot posameznice sodelujete pri ustvarjanju pogojev za lažje uveljavljanje dejanske enakopravnosti žensk in hkrati aktivno prispevate k sindikalnemu delovanju in organiziranju ter s svojimi pogledi in izkušnjami nepogrešljivo bogatite naše delo.

VSEM PERGAMOVKAM ISKRENE ČESTITKE OB VAŠEM PRAZNIKU!

 

Ekipa KSS PERGAM